AANDACHT
VOOR IEDEREEN

Herma Kamphuis

Herma Kamphuis

kamphuisherma@gmail.com
06 10 77 42 30

Geestelijk verzorger
Herma Kamphuis

Soms gebeurt er iets in je leven, waardoor de grond onder je voeten dreigt weg te vallen. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan kunnen we zoeken naar richtingwijzers, houvast, bronnen van hoop en troost. In deze gesprekken zoek ik aansluiting en verdieping bij wat voor jou belangrijk is. Zoeken we naar wat inspireert en moed geeft. Daarnaast ben ik opgeleid tot gespreksleider Moreel Beraad. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te komen over ethische dilemma’s. Sinds 2013 werk ik als geestelijk verzorger bij GGZ Rivierduinen.

Levensbeschouwing: Zelf put ik uit de protestants-christelijke traditie, hou ik van oecumene in de breedste zin van het woord en draag ik het humanisme een warm hart toe.

Werkgebied: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer