BETEKENISVOL
LEVEN IS GEZOND

Ik wil een
gesprek

Professionele geestelijke begeleiding aan huis

Ik ben professional in zorg of sociaal domein

Aanmelding van een cliënt voor geestelijke begeleiding aan huis

Geestelijk verzorgers

Bekijk hier het overzicht van onze geestelijk verzorgers

Zoekt u thuis begeleiding van een geestelijk verzorger?

Stichting Haagsche-Zin is hét aanspreekpunt in de Haaglanden, Westland, Schieland en Delfland* als het gaat om professionele geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het kennisplatform ondersteunt cliënten én professionals in zorg en sociaal domein met advies, begeleiding en scholing. Om iedereen die het nodig heeft (50+ of palliatief) thuis kosteloos in 4/5 gesprekken deskundige geestelijke begeleiding te bieden.

Play Video

Ieder mens kent wel eens moeilijke tijden. Denk aan eenzaamheid, een ziekte of aan het verlies van een dierbare. Na een ingrijpende levensgebeurtenis missen mensen vaak de inspiratie en veerkracht om hiermee om te gaan. Geestelijke verzorging via het betrouwbare netwerk van Haagsche-Zin biedt u thuis handvatten en perspectief. Zodat u tijdens én na een grote verandering uw leven weer kunt oppakken. En daarna vanuit vertrouwen verder kunt. U hoeft de deur niet uit, want Haagsche-Zin komt naar u toe.

* Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Bleiswijk, Pijnacker-Nootdorp-DWO, Midden-Delfland-DWO, Delft-DWO, Westland-DWO, Hoek van Holland-DWO, Schiedam-NWN, Vlaardingen-NWN en Maassluis-NWN.

Praten over de zin van het leven is heel normaal

In gesprek over betekenisvol leven

Haagsche-Zin is van mening dat praten over de zin van het leven eigenlijk heel normaal is. Uit onderzoek blijkt dat betekenis geven aan het leven een sterke bron is voor onze gezondheid. Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber introduceerde ‘Positieve Gezondheid’ in 2012. Deze benadering binnen de gezondheidszorg stelt betekenisvol leven van mensen centraal in plaats van de ziekte. De nadruk ligt hierbij op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperking of ziekte.

Denken, voelen en handelen in balans

Ieder mens denkt, voelt en handelt in zijn leven. Als deze drie niveau’s met elkaar in harmonie zijn, is er sprake van vertrouwen. Bij disharmonie ontstaat er spanning. Het is dan ook de kunst dit eerst te herkennen en te benoemen. Om er vervolgens iets mee te kunnen doen. Veranderingen zijn soms lastig. Daarom begeleidt Haagsche-Zin mensen in hun zoektocht naar de juiste balans. Uiteindelijk wil ieder mens toch een doel in het leven en goede relaties met anderen. Maar ook erkenning, herkenning en waardering. Uiteraard met zoveel mogelijk regie over het eigen leven.

Aandacht voor iedereen vanuit breed perspectief

Het traditionele geloof verandert. Mensen gaan tegenwoordig steeds meer op zoek naar hun eigen geloof. Bovendien neemt de culturele diversiteit steeds meer toe. Haagsche-Zin staat open voor iedereen en benadert levensvragen vanuit een breed perspectief. Deze mensgerichte benadering zoekt nauwe aansluiting bij de eigen levensoriëntatie en afgelegde levensweg. Het streven is mensen vertrouwd te maken met hun eigen levensvisie zodat ze met verandering kunnen omgaan. Dit helpt bovendien bij het versterken of hervinden van de eigen identiteit en eigenwaarde.