AANDACHT
VOOR IEDEREEN

Over Haagsche-Zin

Geestelijke verzorging vanuit het hart

Maurice, Moritz en Janie hebben jarenlange ervaring met levensvragen en spiritualiteit in de zorg. Zij ondersteunen mensen en hun naasten. En helpen ze om het leven weer zin te geven na een grote verandering in hun leven. Hierbij staan ze open voor iedereen vanuit een breed perspectief. Met een mensgerichte benadering waarbij u altijd centraal staat.

Het bestuur van de Haagsche-Zin krijgt een onkostenvergoeding voor hun inzet voor de stichting

Bestuursleden van Haagsche-Zin

Maurice van der Put studeerde in 1990 af als pastoraal theoloog. Daarna werkte Maurice twaalf jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Daar kwam hij erachter dat mensen op verschillende manieren met levensvragen bezig zijn en binnen én buiten de kerk antwoorden zoeken. Om die reden startte hij in 2002 zijn eenmanszaak De Pastorale Partner. Zodat hij mensen ook thuis kon bezoeken en ondersteunen. Hij bevraagt het leven graag zodat mensen sterker worden in de eigen levenssituatie. Volgens Maurice is het voor iedereen gezond om vragen te stellen over het leven en te kijken wat voor jou belangrijk is. Daarom heeft hij een open houding ontwikkeld om naar levensvragen van anderen te luisteren en samen naar een antwoord te zoeken. Ook zet hij zich intensief in voor meer erkenning voor eerstelijns geestelijk verzorgers. Als lid van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ) wil hij zijn ervaring van de afgelopen jaren inzetten om de geestelijke verzorging thuis verder te ontwikkelen. Zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Penningmeester

Naast penningmeester bij Haagsche-Zin is Moritz Pfähler ook voorzitter van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ). Moritz studeerde Verpleegkunde en Theologie. Inmiddels heeft hij twaalf jaar ervaring als geestelijk verzorger waarvan tien jaar in voltijd. Hij werkt momenteel als geestelijk verzorger bij de Reinier de Graaf Groep in Delft. Het mooie aan zijn vak vindt hij de mensnabije omgang met cliënten over de wezenlijke dimensies van het leven. Zijn persoonlijke motivatie om met Haagsche-Zin te starten was het aandachtig luisteren naar mensen in een setting waarin zij zich vertrouwd voelen, namelijk thuis. Met Haagsche Zin hoopt hij ook mensen die thuiswonend zijn oprechte aandacht te bieden.

Janie van Middelkoop heeft vele jaren gewerkt als verpleegkundig in het ziekenhuis, de psychiatrie en de thuiszorg. In de wereld van de zorg is het besef van kwetsbaar leven en eindig zijn nadrukkelijk aanwezig. Om het menselijk bestaan beter te kunnen doorgronden, koos zij voor een studie Theologie. Hierna maakte zij de overstap naar geestelijke verzorging. Vanaf 2002 werkt ze als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, de laatste jaren bij zorgorganisatie Florence. Toen de mogelijkheid zich voordeed om buiten de zorginstellingen samen met collega’s geestelijk verzorgers het nieuwe vakgebied geestelijke verzorging in de thuissituatie verder vorm en inhoud te geven, beschouwde ze dit als een unieke kans om het  beroep te verbreden aansluitend bij de huidige tijd. In het verleden is zij secretares geweest bij het Catharina Halkes Fonds en lag het in de lijn deze functie opnieuw te vervullen in het bestuur.