Voor de professionals in zorg of sociaal domein

Coaching en scholing aan zorgprofessionals

Haagsche-Zin biedt ook coaching en scholing aan professionals in de zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting over geestelijke verzorging aan huisartsen en verpleegkundigen. Het gaat dan met name over de aanpak. Hoe herken je vragen en behoeften op het gebied van zingeving en spiritualiteit en hoe ga je hierover in gesprek met mensen? Ook is er aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van het zorgethische gesprek in de dagelijkse zorgverlening.

Consultatie aan zorgprofessionals

Haagsche-Zin staat voor helderheid en transparantie. Het delen van kennis over geestelijke verzorging in de praktijk is van essentieel belang voor de kwaliteit. Daarom neemt Haagsche-Zin indien nodig deel aan multidisciplinaire overleggen. Om samen de kwaliteit van de zorg te verhogen. Ook wil Haagsche-Zin zoveel mogelijk aansluiten bij PaTZ-groepen en heeft het bijzondere aandacht voor cultuursensitieve zorg bij sterven en rouw.

Contactformulier