AANDACHT
VOOR IEDEREEN

janie-van-middelkoop-geestelijke-verzorger

Janie van Middelkoop

Geestelijk verzorger
Janie van Middelkoop

Soms is het leven mooi en soms verschrikkelijk en soms allebei tegelijkertijd. Van belang is om innerlijke veerkracht en aanpassingsvermogen te ontwikkelen om met de uitdagingen en wisselvalligheden van het leven om te gaan, om een mate van zeggenschap over het eigen leven te behouden en zo nodig te versterken. En daar kan ik u als geestelijk verzorger bij ondersteunen en begeleiden door in gesprek te gaan aansluitend bij uw levensverhaal. Ik heb geen standaardwerk waarin alle antwoorden staan op onze levensvragen, maar dit wil niet zeggen dat we op dit gebied onwetend zijn. Levenswijsheid is mijns inziens te vinden in aloude religieuze stromingen, maar ook in de moderne varianten van zingeving en spiritualiteit. Om welgaande een eigen levenskunst te ontwikkelen. Leren leven vanuit innerlijke ruimte in verbinding met jezelf, anderen, de natuur, de wereld om je heen heeft mijn volle aandacht.

Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis
waren wij steeds op reis en altijd thuis. 
uit gedicht Moeder van M. Vasalis

Levensbeschouwing: meerstemmig, christelijk oecumenisch, socialistisch, humanistisch en brede interesse in andere religieuze stromingen als jodendom, hindoeïsme, islam, boeddhisme

Werkgebied: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar