AANDACHT
VOOR IEDEREEN

Marianne van Maasacker

Marianne van Maasacker

06 12 15 57 68

Geestelijk verzorger
Marianne van Maasacker

Op de middelbare school wilde ik al pastoraal werker worden. En na mijn Theologie studie heb ik 20 jaar met veel voldoening en plezier in verschillende parochies gewerkt. Nu werk ik alweer ruim 11 jaar met even veel plezier en voldoening in de Ouderenzorg waarvan 5 jaar in twee verpleeghuizen in Maassluis.

Langzaam maar zeker ontstond in 2023 de behoefte aan wat meer langdurige contacten waarin levens- en zingevingsvragen een duidelijke rol spelen. Vragen als ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Hoe moet ik verder?’ en ‘Kan ik wel verder?’.

Graag wil ik met mensen een tijdje oplopen en een luisterend oor bieden. Ik heb een katholieke achtergrond, maar in gesprekken gaat het er vooral om of je met elkaar een klik hebt.

Voorlopig wil ik mijn aandacht richten op bewoners uit Maassluis.

Ik ben lid van de VGVZ en SKGV geregistreerd.

Levensbeschouwing: algemeen geestelijk verzorger met een katholieke achtergrond

Werkgebied:
Nieuwe Waterweg Noord: Maassluis