AANDACHT
VOOR IEDEREEN

moritz-pfähler

Moritz Pfähler

Geestelijk verzorger
Moritz Pfähler

Een goed gesprek daar begint goede zorg en begeleiding mee. Als geestelijk verzorger mag ik helpen om het vastgelopen of tot stilstand gekomen leven in een perspectief te plaatsen. Duiding, betekenis, op verhaal komen, zingeving daar gaat het mij om. Mensen die zin in hun leven ervaren, zullen eerder blij zijn en meer kwaliteit van leven hebben. Nagaan en luisteren wat u raakt en waar u mee zit boeit mij. Als geestelijk verzorger geef ik de zorg aan mensen die worstelen met het leven of baat zouden kunnen hebben bij een reflecterend gesprek over de situatie waarin ze zitten of doorheen zijn gegaan. Ik breng advies uit rond (zorg) ethische kwesties, ik voltrek rituelen op maat, geef onderwijs over ethiek en geestelijke verzorging. Daarnaast ben ik zingevings-coach, predikant, theoloog, zorgethicus en verpleegkundige.

Levensbeschouwing: protestants-evangelisch

Werkgebied:
Den haag e.o.: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar
Delft Westland Oostland: Bleiswijk, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Delft, Westland, Hoek van Holland
Nieuwe Waterweg Noord: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis