AANDACHT
VOOR IEDEREEN

Geestelijk verzorger
Noah Prent

Alle mensen hebben een eigen startpunt en een eigen levensverhaal; ieder heeft zijn eigen context. Een context is het totaal aan omstandigheden (van de persoon) waardoor iets betekenis krijgt. Het is volgens mij belangrijk om op zowel de eigen context als de context van anderen te reflecteren. Want soms zitten we als mensen vast in ons denken en handelen. Er kunnen vervelende patronen ontstaan. Vooral in tijden van verandering kunnen we daarmee geconfronteerd worden. Samen met de ander probeer ik stil te staan bij de patronen, contexten en het levensverhaal.

Als geestelijke verzorger begeleid ik mensen in de omgang met ingrijpende ervaringen en existentiële vraagstukken. Ik ondersteun mensen in het ontrafelen van de betekenissen van ervaringen en hoe die ervaringen in het levensverhaal passen.

Voor mij fungeert compassie daarin als leidraad. Compassie betreft volgens mij het bevorderen van vreugde van alle wezens en het verminderen van lijden. Het betreft de zorg voor mijzelf, anderen en voor mijn omgeving.

Het woord spiritualiteit is interessant. Spirit verwijst naar het woord geest. Spiritualiteit lijkt te gaan over het verbinden met onze geestelijke vermogens. Tegelijk lijken mensen geneigd zich te verliezen in denken; de mentale vermogens zijn zo sterk dat we er slachtoffer van kunnen worden. Zelf neig ik daarom graag naar wat ik noem een aardse spiritualiteit. Dat is een spiritualiteit waarin de verbinding met het lichaam en de aarde niet achterblijft.

Levensbeschouwing: vrijzinnig, spiritueel, humanistisch, yoga

Werkgebied: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer