AANDACHT
VOOR IEDEREEN

Geestelijk verzorger Pieter Jan Bougie

Pieter Jan Bougie

p.j.bougie@kpnmail.nl
06 58 76 52 23

Geestelijk verzorger
Pieter Jan Bougie

Zingeving wordt belangrijker op het moment dat je iets overkomt. “Ik ben er echt van overtuigd: van alle krachten die de gezondheid bevorderen, is zingeving de sterkste” (M.Huber)

Er doen zich soms dingen voor waardoor je leven op z’n kop staat. Het kan zijn dat je het perspectief niet meer ziet. Ik ondersteun je bij het hervinden van perspectief. Ook als je chronisch moet leven met een aandoening vraagt dit veel van jou en je omgeving. Het gaat mij om jouw persoonlijke verhaal, jouw levenswaarden. Ik bied je een steunend en/of inzichtgevend gesprek. Ik wil jou als mens begrijpen. Wat is jouw persoonlijk zin in het leven. Je meest innerlijke drijfveer. Hoe kan je vanuit je eigen innerlijke veerkracht weer verder? Hoe kun je regie voeren in deze kwetsbare situatie? Wat is voor mij kwaliteit van leven?

Levensbeschouwing: katholiek, oecumenisch, humanistisch

Deskundigenbestand Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie.
Zie ook mijn website https://zinindenhaag.nl/

Werkgebied:
DenHaag e.o.: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar
Delft Westland Oostland:  Bleiswijk, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Delft
Nieuwe waterweg Noord: Schiedam, Vlaardingen